XI MĂNG XUẤT KHẨU THEO TIÊU CHUẨN TRUNG QUỐC (GB)
XI MĂNG XUẤT KHẨU THEO TIÊU CHUẨN TRUNG QUỐC (GB)

XI MĂNG XUẤT KHẨU THEO TIÊU CHUẨN TRUNG QUỐC (GB)

Hàng năm, Công ty đã sản xuất và xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc khoảng 250.000 tấn/năm. Xi măng thủy lực P.I/II 52.5N/R, P.O 42.5N/R VICEM Bỉm Sơn được sản xuất theo tiêu chuẩn Trung Quốc (GB 175)

Thông tin sản phẩm

ĐÓNG GÓI 

  • Đóng bao Jumbo 1,0 tấn; 1,5 tấn
  • Đóng bao 40 kg sau đó đóng vào bao Sling
  • Đóng bao theo yêu cầu khách hàng

TIÊU CHUẨN

Xi măng thủy lực P.I/II 52.5N/R, P.O 42.5N/R VICEM Bỉm Sơn được sản xuất theo tiêu chuẩn Trung Quốc (GB 175)