Thông báo lịch thi phỏng vấn tuyển dụng nhân sự năm 2016 (thay đổi)
Tuyển dụng
Trang chủ Tuyển dụng

Thông báo lịch thi phỏng vấn tuyển dụng nhân sự năm 2016 (thay đổi)

Ngày hết hạn: 16/06/2016

Vòng 2: Phỏng vấn

Thời gian: 8h00, thứ 4 ngày 22/06/2016

Địa điểm: Nhà hành chính 5 tầng, Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn

Xem chi tiết Xem chi tiết

Thông báo lịch thi tuyển dụng nhân sự năm 2016

Ngày hết hạn: 10/06/2016

Vòng I: Thi viết
Thời gian: Ngày 10/06/2016
Buổi sáng:
– 7h30 – 8h: Thông báo thể lệ thi
– 8h00 – 8h30: Thi IQ
– 9h30 – 10h30: Thi Tiếng Anh
Buổi chiều:
– 13h00- 15h00: Thi chuyên môn
Vòng II: Phỏng vấn
Thời gian: 08h00 ngày 21/06/2016

Xem chi tiết Xem chi tiết

Thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2016

Ngày hết hạn: 15/05/2016

Vị trí tuyển dụng:

-03 Kỹ sư Silicat

-03 Kỹ sư Cơ khí

-01 Chuyên viên tài chính

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 14/04 -15/05/2016.

Xem chi tiết Xem chi tiết

Thi tuyển dụng nhân sự Vicem Bỉm Sơn năm 2013

Ngày hết hạn:

Nhằm từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong chiến lược phát triển của mình, lãnh đạo Vicem Bỉm Sơn luôn xác định tầm quan trọng của yếu tố con người, yếu tố cán bộ trong mọi hoạt động và mọi thành công của một doanh nghiệp. Đi đôi với việc động viên, hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho một bộ phận lao động cao tuổi có sức khỏe và trình độ chuyên môn hạn chế về nghỉ chế độ trước thời hạn, công ty đẩy mạnh công tác đào tạo dưới nhiều hình thức để tạo ra một đội ngũ cán bộ trẻ, có năng lực đủ điều kiện để cập nhật những tiến bộ khoa học và công nghệ tiên tiến trên thế giới, ứng dụng có hiệu quả vào các lĩnh vực hoạt động của công ty. Bên cạnh đó, tuyển dụng lực lượng lao động trẻ có tri thức là một việc làm được quan tâm đặc biệt.

Xem chi tiết Xem chi tiết

Thông báo việc tuyển dụng nhân sự năm 2013

Ngày hết hạn: 21/06/2013

Vị trí tuyển dụng:

-Kỹ sư Silicat: Số lượng 03 người

-Kỹ sư cơ khí: Số lượng 03 người

-Công nghệ thông tin: Số lượng 02 người

-Kỹ sư khai thác: Số lượng 01 người

-Cử nhân luật: Số lượng 01 người

-Lễ tân: Số lượng 02 người

Nhận hồ sơ từ ngày 12/6/2013 đến hết ngày 21/6/2013

Xem chi tiết Xem chi tiết

Thông báo lịch thi tuyển dụng năm 2013

Ngày hết hạn: 01/07/2013

Vòng I: Thi viết
Thời gian: Ngày 01/07/2013
Buổi sáng:
– 7h30 – 8h: Thông báo thể lệ thi
– 8h00 – 8h30: Thi IQ
– 9h30 – 10h30: Thi Tiếng Anh
Buổi chiều:
– 13h30- 15h00: Thi chuyên môn
Vòng II: Phỏng vấn
Thời gian: 08h00 ngày 04/07/2013

Xem chi tiết Xem chi tiết

Thực hiện tốt công tác tuyển dụng trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực ở vicem Bỉm Sơn

Ngày hết hạn:

Trong chiến lược phát triển xi măng Vicem Bỉm Sơn, chiến lược phát triển nguồn nhân lực được đặc biệt chú trọng. Công ty coi đây là cốt lõi của mọi sự thành công. Vì vậy, trong công cuộc đổi mới ở Công ty thì một trong những việc cấp bách nhất đó là rà soát, bố trí, cơ cấu lại lực lượng lao động, khắc phục những tồn tại do lịch sử để lại đồng thời tiến hành tuyển dụng, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.

Xem chi tiết Xem chi tiết

Lịch thi phỏng vấn – Đợt thi tuyển dụng năm 2012

Ngày hết hạn: 14/06/2012

Địa điểm:

Phòng họp gác 2 – Nhà hành chính Công ty cổ phần xi măng ViCem Bỉm Sơn, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa,

Lưu ý:

Ứng viên mang theo chứng minh nhân dân và trang phục lịch sự.

Xem chi tiết Xem chi tiết

Vicem Bỉm Sơn tuyển dụng lao động đợt I năm 2012

Ngày hết hạn: 30/03/2012

Ngành nghề tuyển dụng:

-01 Kinh tế lao động

-01 Kế toán tổng hợp

-02 Phân tích tài chính doang nghiệp

-03 Kỹ sư Silicat

-02 IT bộ phận phần cứng

-03 IT bộ phận phần mềm (code)

-02 IT bộ phần phần mềm (Support and Training)

Xem chi tiết Xem chi tiết