XI MĂNG XUẤT KHẨU THEO TIÊU CHUẨN MỸ (ASTM)
XI MĂNG XUẤT KHẨU THEO TIÊU CHUẨN MỸ (ASTM)

XI MĂNG XUẤT KHẨU THEO TIÊU CHUẨN MỸ (ASTM)

Hàng năm, Công ty đã sản xuất và xuất khẩu vào thị trường các nước Trung Mỹ khoảng 150.000 tấn/năm. Xi măng thủy lực Type I, Type II và Type GU VICEM Bỉm Sơn được sản xuất theo tiêu chuẩn Mỹ (ASTM C150/ASTM C1157)

Thông tin sản phẩm

ĐÓNG GÓI 

  • Đóng bao Jumbo 1,0 tấn; 1,5 tấn
  • Đóng bao 25 kg; 40 kg; 42,5 kg; 50 kg sau đó đóng vào bao Sling
  • Đóng bao theo yêu cầu khách hàng

TIÊU CHUẨN

Xi măng thủy lực Type I, Type II và Type GU VICEM Bỉm Sơn được sản xuất theo tiêu chuẩn Mỹ (ASTM C150/ASTM C1157)