XI MĂNG XUẤT KHẨU THEO TIÊU CHUẨN PHILIPPINES (PNS)
XI MĂNG XUẤT KHẨU THEO TIÊU CHUẨN PHILIPPINES (PNS)

XI MĂNG XUẤT KHẨU THEO TIÊU CHUẨN PHILIPPINES (PNS)

Hàng năm, Công ty đã sản xuất và xuất khẩu vào thị trường Philippine khoảng 700.000 tấn/năm. Xi măng thủy lực Type I, Type II và Type IP VICEM Bỉm Sơn được sản xuất theo tiêu chuẩn Philippine (PNS 07, PNS 63)

Thông tin sản phẩm

ĐÓNG GÓI 

  • Đóng bao Jumbo 1,0 tấn; 1,5 tấn
  • Đóng bao 40 kg sau đó đóng vào bao Sling
  • Đóng bao theo yêu cầu khách hàng

TIÊU CHUẨN

Xi măng thủy lực Type I, Type II và Type IP VICEM Bỉm Sơn được sản xuất theo tiêu chuẩn Philippine (PNS 07, PNS 63)