Các chi nhánh

Các chi nhánh

Trang chủ Các chi nhánh
Xí nghiệp Tiêu Thụ

Địa chỉ chi nhánh:           Khu phố 6, phường Lam Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam

Mã số chi nhánh:            2800232620-014

Tel/Fax :                           02373.825.362/ 02373.824.092

CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ

Địa chỉ chi nhánh:            Khu công nghiệp Nam Đông Hà, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam

Mã số chi nhánh:             2800232620-013

Tel/Fax :                            0533.560.496/ 0533.560.497

Công suất:                       250.000 tấn xi măng  PCB30, PCB40, PC40, PC50/năm

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG MIỀN TRUNG

Tên giao dịch Quốc tế :CENTRAL REGION CEMENT JOINT STOCK COMPANY.

Tên viết tắt :                     CRC.,JSC

Địa chỉ chi nhánh:           Thôn Tân Hy, Xã Bình Đông, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng  Ngãi, Việt Nam.

Tel/Fax :                            0553.620.376/ 0553.620.377

Công suất:                        500.000 tấn xi măng PCB30, PCB40, PC40, PC50 /năm

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nghiệp công ty cổ phần số 0101894730, đăng ký lần đầu ngày 20 tháng 03 năm 2006.