Vicem Bỉm Sơn tham gia Chiến dịch thanh niên tình nguyện năm 2023

Cập nhật: 25/08/2023

Đoàn thanh niên Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn đồng hành cùng Tỉnh Đoàn Quảng Trị tham gia chiến dịch thanh niên tình nguyện năm 2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *