Hoạt động ASXH của Công ty trong tháng 8 năm 2023

Cập nhật: 25/08/2023

Với triết lý kinh doanh gắn liền trách nhiệm cộng đồng và xã hội, Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn luôn quan tâm, tham gia tích cực vào các hoạt động vì cộng đồng, đóng góp vào công tác an sinh xã hội tại địa phương.
Cùng điểm qua 1 số hình ảnh hoạt động hỗ trợ xi măng cho các công trình tại địa phương trong tháng 8 vừa qua:
1. Xây dựng “Mái ấm tình thương”
2. Phục dựng sửa chữa các di tích
3. Hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa
Mọi sự hỗ trợ diễn ra như một lời tri ân sâu sắc của Công ty gửi đến những hoàn cảnh khó khăn, cũng như góp công xây dựng, tu bổ cho các công trình, qua đó thể hiện quyết tâm của Công ty luôn nỗ lực đẩy mạnh phát triển của Xi măng Bỉm Sơn trên thị trường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *