Khu công nghiệp Formosa
Công trình tiêu biểu sử dụng xi măng Bỉm Sơn