Cầu Bạch Đằng
Công trình tiêu biểu sử dụng xi măng Bỉm Sơn