Thực hiện tốt công tác tuyển dụng trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực ở vicem Bỉm Sơn
Tuyển Dụng

Thực hiện tốt công tác tuyển dụng trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực ở vicem Bỉm Sơn

Trong chiến lược phát triển xi măng Vicem Bỉm Sơn, chiến lược phát triển nguồn nhân lực được đặc biệt chú trọng. Công ty coi đây là cốt lõi của mọi sự thành công. Vì vậy, trong công cuộc đổi mới ở Công ty thì một trong những việc cấp bách nhất đó là rà soát, bố trí, cơ cấu lại lực lượng lao động, khắc phục những tồn tại do lịch sử để lại đồng thời tiến hành tuyển dụng, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.

Công ty đã thành lập Hội đồng tuyển dụng do đồng chí Bùi Hồng Minh- Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty làm chủ tịch. Hội đồng đã đề ra kế hoạch tuyển dụng các chuyên ngành mà Công ty đang có nhu cầu, trong đợt 1 năm 2012 này, Công ty đã thông báo rộng rãi trên hệ thống thông tin đại chúng: Trên báo Lao động, Đài PT&TH Thanh Hóa, trên trang Vietnamwork, Website của Công ty và thông báo đến toàn thể CNLĐ Công ty.
Sau khi tiếp nhận, nghiên cứu hồ sơ. Hội đồng tuyển dụng Công ty thống nhất 197 ứng viên thuộc các chuyên ngành: Tài chính- kế toán; Silicát; Công nghệ thông tin và Kinh tế lao động đủ điều kiện dự tuyển đợt này.
Thực hiện kết luận của Tổng giám đốc Công ty tại hội nghị giao ban ngày 14/5/2012 về công tác tổ chức thi tuyển là: Tuyển dụng công khai, minh bạch, đúng đối tượng, bảo đảm chất lượng tuyển chọn. Phải tổ chức thi một cách chu đáo, nghiêm túc, thực hiện đúng quy chế ban hành. Ngày 15/5/2012 đã diễn ra vòng 1 của đợt thi tuyển này, hình thức thi viết các môn ngoại ngữ, IQ và chuyên môn. Nhờ sự nỗ lực rất lớn của Hội đồng tuyển dụng từ khâu bốc chọn đề, coi thi cho đến khâu chấm thi. Đội ngũ cán bộ, chuyên viên phòng TCLĐ phối hợp tốt với các đơn vị đã thực hiện nhiệm vụ một cách chu đáo, nghiêm túc mang tính chuyên nghiệp cao. Theo nhận xét chung, đề thi đợt này khó nên hy vọng sẽ đáp ứng được mục tiêu tuyển chọn. Chất lượng thí sinh dự thi tương đối tốt, đặc biệt chuyên ngành Tài chính- kế toán có trội hơn.
Vòng 1 có thể nói là đã hoàn thành, đến nay toàn bộ các bài thi đã chấm xong, đang tổng hợp điểm để trình Hội đồng tuyển dụng chọn ứng viên cho vòng 2.
Hòa chung công cuộc đổi mới của Công ty, công tác tuyển dụng đã có nhiều cách nghĩ, cách làm mới. Yếu tố con người trong chiến lược phát triển của Công ty đóng vai trò vô cùng quan trọng. Vì vậy, công tác tuyển dụng không còn là trách nhiệm riêng của phòng TCLĐ mà là quan tâm chung của cả Công ty, ngay từ đầu Ban Tổng giám đốc, Chủ tịch công đoàn Công ty đến các phòng ban như: Phòng Kỹ thuật sản xuất; Phòng công nghệ thông tin; Phòng KTTK- TC; Phòng năng lượng; Phòng cơ khí; Phòng ĐHSX; Xưởng điện; Phòng thí nghiệm- KCS; Ban QLDA… đã tham gia Hội đồng tuyển dụng, tham gia xét tuyển đề thi, coi thi, chấm thi, phòng TCLĐ là đơn vị trực tiếp tổ chức thực hiện .
Với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ban tổng giám đốc, Hội đồng tuyển dụng Công ty, với tư duy mới, lề lối làm việc mới mang tính chuyên nghiệp của tập thể cán bộ, chuyên viên phòng TCLĐ cùng với sự tham gia đầy tinh thần trách nhiệm của các đơn vị – Tất cả vì sự phát triển bền vững của Công ty, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng công tác tuyển dụng sẽ đạt được hiệu quả tốt, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng được nhu cầu phát triển ngày càng cao của khoa học công nghệ và khoa học quản trị tiên tiến, khẳng định được sức mạnh và sự khác biệt của Vicem Bỉm Sơn.