Thi tuyển dụng nhân sự Vicem Bỉm Sơn năm 2013
Tuyển Dụng

Thi tuyển dụng nhân sự Vicem Bỉm Sơn năm 2013

Nhằm từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong chiến lược phát triển của mình, lãnh đạo Vicem Bỉm Sơn luôn xác định tầm quan trọng của yếu tố con người, yếu tố cán bộ trong mọi hoạt động và mọi thành công của một doanh nghiệp. Đi đôi với việc động viên, hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho một bộ phận lao động cao tuổi có sức khỏe và trình độ chuyên môn hạn chế về nghỉ chế độ trước thời hạn, công ty đẩy mạnh công tác đào tạo dưới nhiều hình thức để tạo ra một đội ngũ cán bộ trẻ, có năng lực đủ điều kiện để cập nhật những tiến bộ khoa học và công nghệ tiên tiến trên thế giới, ứng dụng có hiệu quả vào các lĩnh vực hoạt động của công ty. Bên cạnh đó, tuyển dụng lực lượng lao động trẻ có tri thức là một việc làm được quan tâm đặc biệt.

 

Ngày 01/7/2013, tại trung tâm đào tạo của công ty, Vicem Bỉm Sơn đã tổ chức thi tuyển dụng nhân sự Vicem Bỉm Sơn 2013. Cuộc thi nằm trong chương trình phát triển nguồn nhân lực 2012-2015 và tầm nhìn những năm tiếp theo.
Tham dự thi tuyển năm nay có hơn 100 thí sinh tốt nghiệp hệ chính qui các chuyên ngành đến từ những trường Đại học danh tiếng trong nước như: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế quốc dân…

 

Các chuyên ngành Vicem Bỉm Sơn tuyển dụng đợt này là: Cơ khí, Silicát, công nghệ thông tin, hành chính văn phòng. Phòng TCLĐ công ty, đơn vị chủ đạo, tham mưu cho Lãnh đạo công ty và trực tiếp chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để tổ chức thi tuyển. Các đơn vị chuyên môn phối hợp với phòng TCLĐ tham gia xây dựng đề thi, chấm thi nhằm bảo đảm chất lượng chuyên môn theo các chuyên ngành cần tuyển.
Điều đáng ghi nhận trong đợt tuyển dụng 2013 là đã có sự tiến bộ đáng kể so với những kỳ thi tuyển trước đây, nhờ sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, chuyên viên phòng TCLĐ, rút kinh nghiệm từ cuộc thi tuyển 2012 nên các bước chuẩn bị, triển khai đều nhanh chóng hơn, khoa học và đẳng cấp hơn.

Bước I của đợt thi tuyển dụng 2013 đã diễn ra công khai, minh bạch, nghiêm túc…
Đ/c Lưu Vũ Cầm- Trưởng phòng TCLĐ công ty có một số đánh giá ban đầu: Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo nghiêm túc và tổ chức triển khai khoa học hơn kỳ thi tuyển năm 2012 nên vòng I đã diễn ra nghiêm túc đúng quy chế đề ra, kết quả còn ở phía trước nhưng chúng ta có thể hy vọng vào những kết quả tốt đẹp đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng đề ra năm 2013.

Bài và ảnh: Lê Xuân Hòa & Nguyễn Quốc Hội