Cầu Thăng Long
Công trình tiêu biểu sử dụng xi măng Bỉm Sơn