Lịch thi phỏng vấn – Đợt thi tuyển dụng năm 2012
Tuyển Dụng

Lịch thi phỏng vấn – Đợt thi tuyển dụng năm 2012

Thời gian:    7 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 6 năm 2012 (Thứ năm).
Địa điểm:     Phòng họp gác 2 – Nhà hành chính Công ty cổ phần xi măng ViCem Bỉm Sơn.
Địa chỉ:        Phường Ba Đình – Thị xã Bỉm Sơn – Tỉnh Thanh Hóa
Lưu ý:           Ứng viên mang theo chứng minh nhân dân và trang phục lịch sự.