Công tác môi trường ở Vicem Bỉm Sơn
Thứ Tư, 4-12-2013 - 09:08 SA
           

Sau  khi  hoàn  thành  công  tác đầu  tư  cải  tạo,  hiện đại  hóa, chuyển  đổi công nghệ, ngoài yếu tố  nâng cao hiệu quả  sản xuất kinh doanh thì vấn đề môi trường ở  Xi măng Vicem Bỉm Sơn được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, do  quy hoạch đan xen cũ mới,  các dây chuyền công nghệ  trải rộng trên một diện tích lớn nên khâu quản lý công tác môi trường gặp không ít khó khăn.

Bộ  mặt và cảnh quan nhà máy thực sự  khởi sắc từ  cuối năm 2011 -  Công tác môitrường được quan tâm cao độ trong công cuộc đổi m ới ở công ty, là mộtrong những trụ cột trong chiến lược phát triển công ty. Sau 2 năm đổi m ới nhiều công việc đã  được triển khai thực hiện mang lại kết quả  bước đầu đáng khích lệ:  Đã từng bước quy hoạch lại m ặt bằng nhà máy, quy hoạch lại hệ  thống đường sá, cây xanh thảm cỏ  tạo ra những cảnh quan xanh-sạch-đẹp. Đã rà soát tất cả  các điểm phát tán bụi ra môi trường và đã có các giải pháp xử  lý. Công tác vệ  sinh công nghiệp được chú trọng hơn. Hiện nay công ty đang triển khai Chương trình 5S và ISO 14001- 2004.Nhằm đánh giá thực trạng công tác môi trường,  những kết quả  đã đạt được và những tồn tại cần tập trung xử  lý, ngày 25/11/2013  Công ty đã tổ  chức hội nghị chuyên đề bàn về công tác môi trường tại Vicem Bỉm Sơn.

Tham dự  hội nghị  có các đ/c  trong Ban thường vụ  Đảng  ủy, Ban TGĐ, Lãnh đạo các tổ chức Chính trị xã hội, Thủ trưởng các đơn vị trong toàn Công ty. Hội nghị  đã nghe phòng KTAT Công ty báo cáo kết quả  thực hiện công tác môi trường công ty thời gian qua, những thuận lợi khó khăn trong quá trình thực hiện.  Những kết quả  bước đầu qua 2 năm đổi m ới đã thực sự  đưa công ty sạch đẹp hơn, cảnh quan môi trường được cải thiện đáng kể. Nhận thức của người lao động về môi trường từng bước được nâng cao. Bên cạnh đó báo cáo cũng đề cập đến nhiều vấn đề còn tồn tại và đưa ra  những giải pháp để tập trung khắc phục. Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến của Đại biểu tham dự  hội nghị, Đ/c Bùi Hồng  Minh-  Bí  thư Đảng  Ủy,  TGĐ Công ty đã  phát biểu ý  kiến  kết  luận  hội nghị. Trong đó, về các mặt tồn tại cần tập trung khắc phục, kết luận nêu rõ:

-  Vicem Bỉm Sơn chưa xây dựng được quy trình, quy  định cụ  thể  về  mặt thủ tục pháp lý theo quy định của Nhà nước.
- Vai trò các đơn vị trong công tác bảo vệ môi trường chưa được phát huy đúng mực, chức năng nhiệm vụ chưa được quy định rõ ràng dẫn đến chồng chéo trong quá trình thực hiện.
- Bên cạnh những nguyên nhân khách quan như: Công nghệ thiếu đồng bộ, mặt bằng công ty đan xen công nghệ  cũ và mới trải rộng trên một diện tích lớn  gây khó khăn không nhỏ cho công tác quản lý môi trường, thì nguyên nhân chủ quan là do nhận thức, ý thức trách nhiệm của người lao động, đặc biệt tại các vị trí sản xuất có nguy cơ gây b ụi cao. Việc lắp đặt, quản lí và vận hành các thiết bị  thu hồi bụi, lọc bụi tại một số  vị  trí chưa quan  tâm đúng mực, công tác sửa chữa thay thế thiếu kịp thời dẫn đến tình trạng phát tán bụi ra môi trường…

-  Nhìn chung công tác quản lý môi trường  ở  công ty chủ  yếu mới tập trung vào công tác vệ  sinh công nghiệp.  việc vệ  sinh thiết bị  thu hồi b ụi, lọc bụi chưa được thực hiện tốt.
-  Tuyến đường vận chuyển nguyên nhiên vật liệu ở  nhà máy mặc dù đã được sửa chữa nâng cấp nhưng chưa đồng bộ cần phải sớm có quy hoạch tổng thể.
Để khắc phục những tồn tại, đ/c TGĐ Công ty đã giao nhiệm vụ cho từng đơn vị liên quan như: Phòng KTAT, KTSX,HCQT và Phòng CNTT. Cụ thể:
- Phòng KTAT:
+ Chủ  trì cùng các  đơn vị  trong Công ty xây dựng bộ  tiêu chuẩn cơ sở  về  môi trường căn cứ  trên cơ sở  bộ  tiêu chuẩn của Nhà nước và thực tiễn tại Công ty theo từng danh mục cụ  thể, rõ ràng về  4 vấn đề: Khí thải, bụi, chất thải và vệ sinh.
+ Giám sát việc thực hiện đánh giá và đưa ra giải pháp khắc phục các tồn tại.
+ Phát hành văn bản kêu gọi các cá nhân, đơn vị  trong toàn công ty nêu cao tinh thần trách nhiệm, quan tâm chung  sức cùng bảo vệ  môi trường, cải thiện điều kiện làm việc.
+ Xây dựng kênh thông tin phản ánh về  nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn cũng như ô nhiễm môi trường để mọi CBCNLĐ cùng tham gia.
- Phòng KTSX:
+ Chủ  trì so ạn thảo nội dung ĐTM ( đánh giá tác đ ộng môi trường) theo quy định nhà nước và phối hợp với phòng KTAT.
+ Chủ  trì soạn thảo văn bản báo cáo các cơ quan chức năng các nội dung liên quan ĐTM triển khai tại các khu vực khai thác nguyên liệu của công ty.
+ Giám  sát chặt chẽ  đơn vị  đo kiểm các yếu tố  môi trường nhằm đưa ra các thông số chính xác, báo cáo kịp thời Lãnh đạo công ty.
- Giao cho phòng Tổ chức Lao động:
+ Sắp xếp diều chỉnh chức năng của phòng KTAT, cấu trúc theo 2 lĩnh vực: An toàn và môi trường.
+ Bổ sung cán bộ chuyên môn về công tác môi trường.
-  Phòng HCQT:
+ Phối hợp với phòng KTAT đưa thông tin, hình ảnh  về  vấn đề môi trường của công ty lên trang Web của công ty.

- Phòng CNTT:
+ Mở một thư mục về  vấn đề môi trường trên hệ thống iDoc của công ty.
Đ/c  TGĐ cũng đã  kêu gọi  toàn  thể  tập  thể, cá  nhân  các  đơn  vị  trong toàn công ty nêu cao tinh thần  trách nhiệm, chung tay góp sức cùng quan tâm bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc.
Sản xuất phải đi đôi với bảo vệ môi trường. Là một doanh nghiệp lớn, Vicem Bỉm  Sơn  đang  nỗ  lực  phấn  đấu  khẳng  định  vị  thế  hàng  đầu  của  mình  trong ngành sản xuất xi măng Việt Nam- Một ngành sản xuất đ ặc thù  có tác động trực tiếp đến môi trường. Vì vậy, Vicem Bỉm Sơn  đặc biệt chú trọng công tác bảo vệ môi trường, luôn xác định đây là một trong những trụ  cột  của ngôi nhà chiến lược Vicem Bỉm Sơn.

Vì sự  phát triển bền vững của Công ty, mỗi cán bộ  Đảng viên, CNLĐ  nêu cao tinh thần trách nhiệm trong từng việc làm, từng lĩnh vực  hãy luôn chú trọng đến công tác bảo  vệ  môi trường. Chúng ta hoàn toàn có thể  tin chắc rằng, Với truyền thống tốt đẹp của một tập thể  Anh hùng, với những thành quả  bước đầu đáng khích lệ  của công cuộc đổi mới, Xi măng Vicem Bỉm Sơn sẽ  xanh hơn, sạch hơn và đẹp hơn trong sự phát triển bền vững.

                                                                                                                                                      Tổng hợp và đưa tin: Lê Xuân Hòa


Bình luận
Gửi bình luận của bạn
Họ và tên:
Email:
Nội dung:
Mã ngẫu nhiên:
Danh sách nhà phân phối của công ty CP Xi măng Bỉm Sơn