Kỷ niệm 96 năm Cách Mạng Tháng Mười vĩ đại
Thứ Sáu, 8-11-2013 - 03:00 CH
           

Năm nay, cùng với nhân dân lao động tiến bộ trên toàn Thế  giới, chúng ta kỷ niệm 96 năm Cách mạng Tháng Mười vĩ đại. Một cuộc Cách mạng mà Bác Hồ  kính yêu của chúng ta đã viết: " Giống như  mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười soi sáng khắp Năm châu, thức tỉnh hàng triệu, hàng triệu người đ ứng lên đấu tranh chống lại áp b ức, bóc lột của Chủ  nghĩa đế quốc…Trong lịch sử  loài người chưa từng có  cuộc Cách mạng nào có ý nghĩa  to lớn và sâu xa như thế" Đối với chúng ta, ngoài những ý nghĩa to lớn và  sâu xa đó, nói đến Cách mạng Tháng Mười, nói đến nước Nga, chúng ta luôn ghi nhớ  sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn chí tình của tinh thần Quốc tế vô sản của những thế hệ  con người Xô Viết, học trò của Lê Nin đã giành cho nhân dân  ta trong các cuộc chiến tranh vệ  quốc  cũng  như  trong  công  cuộc  xây  dựng  Chủ  nghĩa  xã  hội  ở  nước  ta.  Chúng  ta, những người thợ xi măng Bỉm Sơn tự hào là những người góp phần vun đắp cho  mối tình hữu nghị  anh em trong sáng trên công trình  đã từng là biểu tượng của  Tình hữu nghị  Việt-  Xô, đã từng là cái nôi của phong trào thi đua hữu nghị  quốc  tế…

Cho dù, vì sự  phát triển của khoa học kỹ  thuật, những dây chuyền sản xuất  của Nhà máy xi măng Bỉm Sơn do Liên Xô giúp ta xây dựng rồi sẽ  chỉ  còn là  những kỷ  niệm trong ký ức của những bậc cán bộ  lão thành của ngành xi măng  Việt Nam và của những lớp công nhân khóa I, khóa II trường  Lèn, của những người đ ã sát cánh cùng những người bạn Xô Viết dựng xây Nhà máy.  Nhưng chắc chắn rằng lịch sử  mãi ghi nhận sự  ra đời của Công trình này bắt nguồn từ Mối  tình Hữu nghị  Việt Xô,  từ  con đường mà  Bác Hồ  kính  yêu  đã  lựa chọnCon đường Cách mạng Tháng Mười, Con đường của Lê Nin. Một Chính trị  gia đã viết:  " Kỷ  niệm Cách mạng Tháng Mười, chúng ta cần suy ngẫm  và hành động theo lời dạy của Bác Hồ  là mỗi khi Cách mạng gặp khó khăn hay trước những bước ngoặt lịch sử, cần có những quyết sách đúng đắn thì phải nghiên cứu những chỉ dẫn của Lê Nin, vì đó là cẩm nang thần kỳ cho Đảng và Cách mạng Việt Nam.

" Kỷ  niệm Cách Mạng Tháng Mười năm nay, xin trân trọng chuyển đến các đồng chí và các bạn những lời nói bất hủ  của Chủ  Tịch Hồ  Chí Minh  về  Cách Mạng  Tháng  Mười  được  trích  từ  tác  phẩm  "  Hồ  Chí  Minh-  Toàn  tập  ,  NXB CTQG Hồ Chí Minh": "  -  Con  đường  thắng  lợi  của  Cách  mạng  Việt  Nam   chính  là  theo  Con
đường Cách Mạng Tháng Mười Nga mà Lê Nin đã vạch ra cho nhân dân lao động toàn Thế  giới, cho các Dân tộc bị  áp bức và cho cả  loài người tiến bộ  đi đến thắng lợi hoàn toàn." " -  Đi theo con đường do Lê Nin vĩ đại đã vạch ra, Con đường của Cách Mạng Tháng Mười-  Nhân dân Việt Nam đã giành  được thắng lợi rất to lớn.

Chính vì vậy mà mối tình gắn bó và lòng biết ơn của nhân dân Việt nam  đối với Cách Mạng Tháng  Mười là vẻ  vang, đối với Lê Nin vĩ đại là vô cùng sâu sắc."  Với  bề  dày  tryền  thống  của  một  Đơn  vị  Anh  hùng,  kỷ  niệm  Cách  Mạng Tháng Mười là dịp để  chúng ta ôn lại lịch sử, để  chúng ta soi lại chính mình  khi học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Trong gian khó càng phải thể hiện  bản lĩnh của mình, cùng đoàn kết vượt qua mọi khó khăn hoàn thành thắng lợi  các  chỉ  tiêu  kế  hoạch  đề  ra.  Tin tưởng  vào  sự  lãnh  đạo  của Đảng bộ, vào công cuộc đổi mới, vào sự  phát triển bền vững  đã  được hoạch định qua các "  Hội nghị Diên Hồng".
                                                                                                                                                                               Tổng hợp: Lê Xuân Hòa


Bình luận
Gửi bình luận của bạn
Họ và tên:
Email:
Nội dung:
Mã ngẫu nhiên:
Danh sách nhà phân phối của công ty CP Xi măng Bỉm Sơn