Các báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014
(30/03/2015 7:44:31 CH)
Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn công bố các báo cáo tài chính công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình lợi nhuận năm 2014
Báo cáo tài chính riêng và báo cáo hợp nhật Quý 4 năm 2014
(13/02/2015 8:29:00 SA)
Báo cáo tài chính riêng và báo cáo hợp nhật Quý 4 năm 2014
Báo cáo quản trị năm 2014
(29/01/2015 11:21:20 SA)
Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn xin công bố Báo cáo Quản trị năm 2014
Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2014
(19/11/2014 11:16:51 SA)
Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn công bố Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2014
BCC Công bố thông tin và báo cáo thay đổi nhân sự
(29/09/2014 4:43:08 CH)
BCC Công bố thông tin và báo cáo thay đổi nhân sự
Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên 2014
(29/08/2014 1:35:40 CH)
Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên 2014
Báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014
(15/08/2014 7:34:28 SA)
Công bố báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2014
(28/07/2014 2:58:20 CH)
Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn xin công bố Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2014
Báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính công ty mẹ quý I/2014
(16/05/2014 7:37:21 SA)
Báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính công ty mẹ quý I/2014 Công ty CP xi măng Bỉm Sơn
Công bố báo cáo thường niên năm 2014
(22/04/2014 8:38:07 SA)
Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn công bố báo cáo thường niên năm 2014
Công bố thông tin đại hội cổ đông năm 2014
(18/04/2014 8:26:34 SA)
Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn công bố thông tin đại hội cổ đông năm 2014
Giải trình lợi nhuận trên báo cáo hợp nhất năm 2013
(10/04/2014 3:26:43 CH)
Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn xin Giải trình lợi nhuận trên báo cáo hợp nhất năm 2013
Tài liệu đại hội cổ đông 2014
(03/04/2014 10:43:37 CH)
Tài liệu đại hội cổ đông 2014 Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn
Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2013
(31/03/2014 8:38:16 SA)
Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn xin công bố báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2013
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013
(31/03/2014 8:36:03 SA)
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng đại hội cổ đông
(25/02/2014 2:15:36 CH)
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng đại hội cổ đông
Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 4/2013
(15/02/2014 8:42:45 SA)
Công ty CPXM Bỉm Sơn thông báo Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 4/2013
Báo cáo tình hình quản trị năm 2013
(27/01/2014 4:12:24 CH)
Công ty Cổ phần xi măng Bỉm sơn xin công bố báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013
Thông báo thay đổi nhân sự
(25/12/2013 7:45:50 SA)
Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn xin công bố việc thay đổi nhân sự
Công bố báo cáo tài chính Quý 3 năm 2013
(14/11/2013 7:52:07 SA)
Công ty cổ phần xi măng Bỉm sơn xin công bố báo cáo tài chính quý 3 năm 2013
Danh sách nhà phân phối của công ty CP Xi măng Bỉm Sơn