Biên bản và nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016
(16/04/2016 6:02:53 CH)
Biên bản và nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016
Tài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung)
(07/04/2016 1:05:40 CH)
Tài liệu đại hội cổ đông năm 2016
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015
(30/03/2016 8:02:58 CH)
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015
Thư mời Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn
(20/03/2016 2:30:19 CH)
Thư mời đại hội cổ đông công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn
Thông báo về thay đổi nhân sự
(12/03/2016 9:29:18 CH)
Thông báo về thay đổi nhân sự
Công bố thông tin BCTC riêng quý 4/2015
(16/02/2016 2:43:02 CH)
Công bố thông tin BCTC riêng quý 4/2015
Công bố thông tin BCTC HN quý IV.2015
(16/02/2016 2:29:08 CH)
Công bố thông tin BCTC HN quý IV.2015
Báo cáo quản trị năm 2015
(20/01/2016 8:51:30 CH)
Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn công bố báo cáo quản trị năm 2015
Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất và Giải trình lợi nhuận Quý 3-2015
(13/11/2015 11:03:45 SA)
Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất và Giải trình lợi nhuận Quý 3-2015
Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 6 tháng đầu năm 2015
(29/08/2015 7:59:55 CH)
Công ty CPXM Bỉm Sơn công bố "Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 6 tháng đầu năm 2015"
Báo cáo hợp nhất và báo cáo riêng Quý II/2015
(14/08/2015 1:48:05 CH)
Báo cáo hợp nhất và báo cáo riêng Quý II/2015
Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015
(22/07/2015 7:48:30 SA)
Công ty CPXM Bỉm Sơn công bố báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015
Công bố về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty CPXM Bỉm Sơn
(28/05/2015 2:43:04 CH)
Công bố về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty CPXM Bỉm Sơn
Công bố báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý I năm 2015
(14/05/2015 10:06:18 SA)
Công bố báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý I năm 2015
Điều lệ công ty năm 2015
(24/04/2015 9:27:30 SA)
Điều lệ công ty năm 2015
Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2015
(22/04/2015 3:02:08 CH)
Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2015
Thông báo về việc thay đổi nhân sự
(22/04/2015 2:59:33 CH)
Thông báo về việc thay đổi nhân sự
Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2015
(18/04/2015 7:54:45 CH)
Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2015
Báo cáo thường niên năm 2014
(17/04/2015 7:20:10 CH)
Công bố báo cáo thường niên công ty năm 2014
Thư mời đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2015
(07/04/2015 8:47:57 SA)
Thư mời đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2015
Danh sách nhà phân phối của công ty CP Xi măng Bỉm Sơn