Thư mời đại hội cổ đông năm 2017
(10/04/2017 3:54:27 CH)
Công ty Cổ phần xi măng Bỉm sơn kính mời các cổ đông tham dự
Báo cáo tài chính 2016 sau kiểm toán
(28/03/2017 6:31:13 CH)
Công bố báo cáo tài chính năm 2016 sau kiểm toán
Thông báo gia hạn công bố báo cáo tài chính năm 2017
(22/02/2017 7:42:12 SA)
Thông báo gia hạn công bố báo cáo tài chính năm 2017
Báo cáo tài chính riêng và Hợp nhất quý IV năm 2016
(25/01/2017 10:04:19 SA)
Công bố báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý IV năm 2016
Công bố Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
(05/12/2016 4:20:17 CH)
Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Thông báo cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
(28/11/2016 3:08:17 CH)
Thông báo cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Báo cáo tài chính sau kiểm toán
(01/11/2016 2:00:24 CH)
Báo cáo tài chính sau kiểm toán
Báo cáo tài chính Quý III-2016
(28/10/2016 10:55:31 SA)
Công bố báo cáo tài chính Quý 3 năm 2016
Thông báo về thay đổi số lượng cổ phiếu
(25/10/2016 4:02:09 CH)
Thông báo về thay đổi số lượng cổ phiếu
Thông báo ngày cuối cùng về danh sách đăng ký sở hữu cổ phần
(10/10/2016 3:14:00 CH)
Thông báo ngày cuối cùng về danh sách đăng ký sở hữu cổ phần
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
(07/10/2016 3:57:30 CH)
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
Nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015
(08/09/2016 8:43:07 SA)
Nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015
Giải trình Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016
(06/09/2016 1:38:30 CH)
Giải trình Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016
Báo cáo tài chính thường niên Quý II năm 2016
(23/08/2016 1:59:14 CH)
Công bố báo cáo tài chính thường niên Quý II năm 2016
Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2016
(08/08/2016 1:07:53 CH)
Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2016
Về việc gia hạn thời gian công bố BCTC của Công ty
(05/08/2016 10:19:49 SA)
Về việc gia hạn thời gian công bố BCTC của Công ty
Báo cáo tài chính Quý II năm 2016
(29/07/2016 9:06:07 SA)
Công bố báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý II năm 2016
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng 2016
(18/07/2016 10:25:24 SA)
Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn công bố báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016.
Báo cáo tài chính Quý 1/2016
(04/05/2016 10:27:17 SA)
Báo cáo tài chính Quý 1/2016
Công bố báo cáo thường niên công ty năm 2015
(20/04/2016 5:10:07 CH)
Công bố báo cáo thường niên công ty năm 2015
Danh sách nhà phân phối của công ty CP Xi măng Bỉm Sơn