Hội nghị tổng kết công tác công đoàn và phong trào công nhân lao động năm 2011
Thứ Năm, 9-08-2012 - 01:45 CH
           

Hoạt động công đoàn Công ty đã có những đóng góp quan trọng trong việc thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của Công ty với hiệu quả cao, ổn định, cải thiện đời sống về mọi mặt cho người lao động và đoàn viên công đoàn - là đơn vị được đề nghị Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng cờ công đoàn cơ sở vững mạnh có phong trào thi đua xuất sắc.

Ngày 13/1/2012 Công đoàn Công ty đã tiến hành Hội nghị tổng kết phong trào CNLĐ và hoạt động công đoàn năm 2011.
Tham dự hội nghị có các đ/c trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban thường vụ công đoàn Công ty cùng các đ/c là chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn bộ phận từ tất cả các đơn vị trong toàn Công ty.
Đại diện lãnh đạo công đoàn cấp trên có đ/c Phạm Minh Đức - Phó chủ tịch công đoàn Vicem.

 
Đ/c Trần Đoàn Viên - Chủ tịch công đoàn Công ty chủ trì hội nghị.
Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết công tác công đoàn và phong trào CNLĐ năm 2011 - phương hướng nhiệm vụ năm 2012, báo cáo nêu rõ :
Năm 2011, tình hình kinh tế thế giới tiếp tục bất ổn, tình hình kinh tế - xã hội trong nước càng khó khăn hơn và đã ảnh hưởng, tác động trực tiếp đến toàn bộ hoạt động SXKD Công ty và đời sống của CB-CNLĐ trong toàn Công ty. Tuy nhiên bằng những nỗ lực của mình cùng với sự đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, tập thể CB-CNLĐ Công ty đã vượt qua khó khăn hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2011 tạo đà cho chiến lược phát triển năm 2012.
Năm 2011, công đoàn Công ty đã đẩy mạnh hoạt động của phong trào CNLĐ và  hoạt động công đoàn. Đặc biệt trong các khâu tuyên truyền giáo dục của chủ trương chính sách, các cuộc vận động, những thuận lợi khó khăn của Công ty, các chủ trương, biện pháp để mọi người cùng hiểu, cùng thực hiện. Tham gia công tác quản lý, đặc biệt phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phong trào ATLĐ-VSMT-PCCN, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Ngoài ra tham gia tích cực công tác từ thiện xã hội, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, các phong trào xóa đói giảm nghèo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, quĩ khuyến học, tôn tạo di tích lịch sử đền Sòng Sơn, năm 2011 ủng hộ các quĩ này hơn 6 tỷ đồng.
Phương hướng nhiệm vụ năm 2012 là để thực hiện nhiệm vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đạt hiệu quả cao, chúng ta phải tập trung trí tuệ tập thể, thực hiện tốt các mục tiêu sau :
- Nhiệm vụ SXKD

 
- Tập trung triển khai các giải pháp lớn của Công ty, tập trung tái cấu trúc tổ chức, năng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực, áp dụng khoa học quản trị tiên tiến, giám sát chặt chẽ việc thực hiện ngân sách năm 2012, xây dựng và áp dụng hệ thống chỉ số đánh giá thành tích và xây dựng văn hóa  doanh nghiệp xi măng Bỉm Sơn với những nét khác biệt.
Hoạt động công đoàn năm 2012 vẫn tiếp tục tập trung vào những hoạt động chính như sau :
- Tuyên truyền giáo dục vận động, tham gia công tác quản lý, bảo vệ quyền và lợi lịch của người lao động và đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh về mọi mặt.
Năm 2012 để thực hiện nhiệm vụ chính trị cảu Công ty, đảm bảo việc làm, thu nhập cho CBCNLĐ và hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, đòi hỏi cán bộ, đoàn viên CNLĐ tập trung sức mạnh tập thể, tập trung chí và lực để hoàn thành kế hoạch đề ra. Với những khó khăn phía trước, nhưng bên cạnh chúng ta có sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo công đoàn Vicem, sự lãnh đạo của Đảng bộ Công ty, sự điều hành linh hoạt của lãnh đạo Công ty cùng với sự đoàn kết thống nhất của tập thể CB-CNLĐ Công ty, chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng chúng ta sẽ vượt qua khó khăn, xây dựng Công ty ngày càng phát triển vững mạnh.
 
Tác giả bài viết: Lê Xuân Hòa
Tags: Hội nghị tổng kết công tác công đoàn và phong trào công nhân lao động năm 2011

Bình luận
Gửi bình luận của bạn
Họ và tên:
Email:
Nội dung:
Mã ngẫu nhiên:
Danh sách nhà phân phối của công ty CP Xi măng Bỉm Sơn
 • Thị trường Hà Nội
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Nam Định, Hòa Bình, Sơn La
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Thanh Hóa
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Nghệ An, Hà Tĩnh
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Bình Trị Thiên
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Miền Trung, Tây Nguyên
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .