Tổng kết công tác đảng năm 2011; Phương hướng nhiệm vụ năm 2012
Thứ Năm, 9-08-2012 - 01:28 CH
           

Công tác chính trị tư tưởng thường xuyên được coi trọng, nghiêm túc triển khai, học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đồng thời xây dựng các chương trình hành động sát với tình hình nhiệm vụ của đảng bộ Công ty, nhờ vậy cán bộ đảng viên, người lao động đã nâng cao nhận thức, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, đồng thuận với chủ tưởng đổi mới, phát triển của Công ty

Trong không khí thi đua lao động sản xuất quyết tâm thực hiện thắng lợi chiến lược SXKD 2012 của Công ty ngày đầu, tháng đầu lập thành tích chào mừng kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, chào đón xuân Nhâm Thìn.
Ngày 17/1/2012 đảng bộ Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn đã tiến hành hội nghị tổng kết công tác 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012.
 
Về dự hội nghị tổng kết có các đ/c : Nguyễn Trọng Tư- Phó trưởng ban tổ chức đ/c Lê Giang Ky- Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh uỷ Thanh Hoá cùng cá đ/c trưởng phòng,chuyên viên các ban Tỉnh uỷ Thanh Hoá
Thay mặt Lãnh đạo Đảng uỷ Vicem đ/c Nguyễn Đình Lộc- UVTV, chánh văn phòng Đảng uỷ Vicem, đ/c Nguyễn Thái Hoà phó ban tuyên huấn Đảng uỷ Vicem tham dự HN.
Về phía Công ty có đ/c Bùi Hồng Minh - Bí thư đảng ủy - giám đốc cùng các đ/c trong thường vụ đảng ủy, lãnh đạo các đảng bộ trực thuộc, các chi bộ trong toàn đảng bộ cùng 12 đ/c đảng viênvinh dự đón nhận huy hiệu 30 năm tuổi đảng đã tham gia hội nghị.
Đ/c Bùi Hồng Minh - Bí thư đảng ủy chủ trì điều hành hội nghị.
Đ/c Phạm Quang Nghĩa - phó bí thư đảng ủy đã trình bày báo cáo tổng kết.
 
Sau khi nêu bật những khó khăn mà nền kinh tế nước ta nói chung và Công ty xi măng Bỉm Sơn nói riêng phải đối mặt, bản báo cáo nêu một số thuận lợi chính như sau:
 
Việc chỉ đạo triển khai quyết liệt Nghị quyết 11 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội đã phát huy tác dụng, mức độ tăng giá lãi suất ngân hàng giảm dần vào những tháng cuối năm. Một  số chiến lược của Tổng Công ty đã tạo được sự đồng thuận. Hoạt động SX của Công ty phát huy tốt, thương hiệu xi măng Bỉm Sơn vẫn giữ được uy tín trên thị trường CB-CNLĐ Công ty quyết tâm đổi mới cách nghĩ, cách làm để đưa Công ty phát triển.
 
Về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2011, báo cáo đã nêu bật những chỉ tiêu chủ yếu trong SXKD, đặc biệt là năm gặp nhiều khó khăn nhưng tổng sản phẩm tiêu thụ đạt cao nhất từ trước tới nay, đạt 3.627.000 T bằng 100% KH và bằng 111% so với năm 2010. Doanh thu 3.306 tỷ đồng, nộp ngân sách 115,8 triệu, bằng 145% so với năm 2010. Lợi nhuận đạt 48.566 triệu đồng. Công tác đầu tư đang được xúc tiến triển khai theo tiến độ đề ra.
 
 
 
 
Bản báo cáo đi sâu phân tích đánh giá về công tác xây dựng Đảng, trong đó nêu rõ: Công tác chính trị tư tưởng thường xuyên được coi trọng, nghiêm túc triển khai học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11, Nghị quyết đại  hội Đảng bộ các cấp, các chỉ thị hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy Thanh Hóa, đồng thời xây dựng các chương trình hành động sát với tình hình nhiệm vụ của đảng bộ Công ty làm cho cán bộ, đảng viên người lao động nâng cao được nhận thức, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, đồng thuận chủ trương đổi mới, phát triển của Công ty.
 
 Năm 2011 là năm có nhiều biến động về tổ chức và cán bộ từ lãnh đạo chủ chốt Công ty đến đơn vị, đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các bước qui trình nhân sự bổ sung bí thư, phó bí thư đảng ủy, ủy viên hội đồng quản trị, giám đốc Công ty, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ một số phòng ban, phân xưởng, bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy định, chỉ đạo tập trung tái cơ cấu tổ chức sản xuất, củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và đội ngũ cấp ủy phù hợp với tình hình mới.
 
Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và nâng cao chất lượng công tác tổng kết, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý. Qua đánh giá có 83 % chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, 8,5 % đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 8,5 % đạt TSVM tiêu biểu, đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 85,7%, đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ 02%. Đảng bộ không có tổ chức đảng không hoàn thành nhiệm vụ và đảng viên vi phạm tư cách phải xử lý kỷ luật.
Công tác phát triển đảng được quan tâm, đã mở 02 lớp bồi dưỡng kết nạp đảng và kết nạp được 26 đảng viên mới, tăng 15,2% so với năm 2010, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và thực hiện chính sách đối với cán bộ được bảo đảm theo qui định

 Những tồn tại hạn chế bản báo cáo chỉ rõ:
 
- Công tác quản trị có thời điểm chưa được quan tâm đúng mức, tổ chức và lao động có nhiều bất cập, làm hạn chế tính hiệu quả trong công tác quản lý và điều hành.
- Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số chi bộ, đảng bộ còn hạn chế, chưa phát huy đầy đủ vai trò lãnh đạo. Một số chi bộ chưa quan tâm đúng mức đến công tác phát triển đảng, chỉ đạo hoạt động của đoàn thể quần chúng.
- Công tác truyền thông an toàn vệ sinh môi trường vẫn còn nhiều hạn chế. Việc đưa công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển hiện nay.
 
Phương hướng nhiệm vụ năm 2012. Bản phương hướng tập trung vào các giải pháp sau :
1. Phương hướng : Tiếp tục phát huy những kết quả được năm 2011, thống nhất tư tưởng chỉ đạo: Tập trung đổi mới sâu sắc, toàn diện mọi mặt hoạt động của Công ty, tạo sức mạnh và sự khác biệt, lấy khách hàng làm trọng tâm. Ưu tiên mọi nguồn lực cho công tác tiêu thụ sản phẩm, tối ưu hóa hoạt động sản xuất công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tập trung đầu tư các dự án, công trình phục vụ
 
 
 
 
 
thiết thực cho SXkKD, quan tâm cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm việc làm cho CB-CNLĐm coi trọng nhiệm vụ xây dựng đảng gắn với củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động cảu các đoàn thể quần chúng, xây dựng Công ty đoàn kết, ổn định, phát triển.
 

2. Các chỉ tiêu chủ yếu
- Sản xuất Clinkerr 2.900.000 tấn, phấn đấu đạt 3.000.000 tấn
- Tổng sản phẩm tiêu thụ phấn đấu 4.000.000 tấn. Trong đó tiêu thụ sm 3.150.000 tấn, phấn đấu 3.420.000 tấn, tiêu thụ Clinker 850.000 tấn.
- Doanh thu 4064 tỷ đồng
- Lợi nhuận 145 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước đúng đủ theo luật định, cao hơn năm 2011
- Thu nhập bình quân cao hơn năm 2011.
- Công ty cổ phần bao bì Bỉm Sơn phấn đấu sản xuất, tiêu thụ 70 vỏ bao, doanh thu 389 tỷ đồng, lợi nhuận 8.640 triệu đồng, nộp ngân  sách 10.5 tỷ đồng, thu nhập bình quân trên 7 triệu đồng/người/tháng.
- 90 % chi bộ, đảng bộ đạt TSVM
 
Về công tác xây dựng đảng :
-       Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, người lao động về những kết quả đạt được năm 2011 cũng như những khó khăn, thách thức của năm 2012, trên cơ sở đó có quyết tâm cao thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “ một cách cụ thể thiết thực gắn với phong trào thi đua yêu nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, thực hiện qui chế dân chủ cơ sở trong Công ty.
     
 - Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên. Trong năm 2012 các cấp ủy trực thuộc phải rà soát lại những mặt còn tồn tại, hạn chế trong lãnh chri đạo thực hiện nhiệm vụ chính tị và công tác xây dựng đảng, công tác đoàn thể, đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm túc nguyên tác tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình.
 - Trên cơ sở tái cơ cấu tổ chức theo chủ trương đổi mới Công ty, tập trung củng cố, kiện toàn lại tổ chức Đảng, đội ngũ cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cho phù hợp với mô hình tổ chức SXKD, tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, thực hiện việc luân chuyển, bố trí lại gắn với nâng cao chất lượng đào tạo, coi đó là khâu đột phát, là đầu tư chiến lược cho sự phát triển nhanh, bền vững của Công ty. Tiếp tục làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, ưu tiên những đối tượng trẻ, có năng lực trình độ, có khả năng phát triển.
     
 
 
 
 
 
        - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ tưởng, nghị quyết của Đảng, của đảng ủy Công ty và thực hiện các nhiệm vụ do điều lệ đảng qui định, chú trọng kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chế độ sinh hoạt, vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao.
- Chỉ đạo công đoàn, đoàn thanh niên, hội CCB tăng cường hơn nữa công tác vận động đoàn viên, hội viên, người lao động sâu sát cơ sở, tâm tư nguyện vọng của quần chúng, làm nòng cốt trong các phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, xã hội , góp phần tích cực vào tiến trình đồi mới Công ty. Tập trung chỉ đạo Hội CCB, đoàn thanh niên tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ mới 2012 - 2017 trong quí II/2012. Chỉ đạo đại hội các công đoàn bộ phận tiến tới đại hội công đoàn Công ty theo chỉ đạo cảu Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.
       Hội nghị cũng đã nghe tham luận của các chi bộ và các Đảng bộ trực thuộc
       Các đ/c Nguyễn Trọng Tư và Lê Giang Ky thay mặt Lãnh đạo cấp trên đã gắn huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 12 dảng viên vinh dự đón nhận đợt này. 
Tác giả bài viết: Lê Xuân Hòa

Bình luận
Gửi bình luận của bạn
Họ và tên:
Email:
Nội dung:
Mã ngẫu nhiên:
Danh sách nhà phân phối của công ty CP Xi măng Bỉm Sơn
 • Thị trường Hà Nội
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Nam Định, Hòa Bình, Sơn La
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Thanh Hóa
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Nghệ An, Hà Tĩnh
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Bình Trị Thiên
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Miền Trung, Tây Nguyên
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .