Hội nghị học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Thứ Sáu, 10-03-2017 - 11:34 SA
           

Việc tổ chức thực hiện có kết quả các Nghị quyết, Kết luận tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) nhằm giúp mỗi đảng viên của Đảng bộ Công ty nắm vững nội dung cơ bản, những quan điểm chỉ đạo, công việc cần triển khai trong tổ chức thực hiện; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động

Ngày 24/02/2017, Đảng ủy Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết  Hội nghị lần thứ 4 ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII. Tham dự Khai mạc Hội nghị có các đồng chí Trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty, đồng chí Lê Hải Quân trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa và hơn 300 cán bộ Đảng viên đến từ 19 Chi bộ, 3 Đảng bộ trực thuộc. (Để bảo đảm ổn định SXKD, Cán bộ Đảng viên tham gia học tập của các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc được chia làm 2 lớp (lớp buổi sáng và lớp buổi chiều)

 

                                                                                      Toàn cảnh Hội nghị

 Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) đã thống nhất ban hành Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đây là Nghị quyết đầu tiên của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về xây dựng Đảng và cũng là nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên của nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Nghị quyết được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, đón nhận, đồng tình, hưởng ứng và đặt nhiều kỳ vọng vào kết quả thực hiện ghị quyết.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Quang Nghĩa - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Công ty nhấn mạnh, việc tổ chức thực hiện có kết quả các Nghị quyết, Kết luận tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) nhằm giúp mỗi đảng viên của Đảng bộ Công ty nắm vững nội dung cơ bản, những quan điểm chỉ đạo, công việc cần triển khai trong tổ chức thực hiện; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; đề cao trách nhiệm, gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, Kết luận có hiệu quả trên cương vị công tác của mỗi cá nhân; đồng thời góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội XII vào cuộc sống

                                     Đ/cPhạm Quang Nghĩa - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Công ty

 Tại Hội nghị, Đảng bộ Công ty đã nghe đồng chí Lê Hải Quân Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa truyền đạt những nội dung, quan điểm cơ bản của Nghị quyết TƯ 4.Đồng thời đề nghị đảng bộ Công ty khẩn trương xây dựng các Chương trình, kế hoạch hành động để thực hiện Nghị quyết.  Đ/c Lê Hải Quân - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối DN tỉnh Thanh Hóa. Cũng tại Hội nghị này, Đảng ủy Công ty triển khai chương trình hành động, kế hoạch của Đảng bộ Công ty về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

                                                                                                                                                                                                       Đình Tài


Bình luận
Gửi bình luận của bạn
Họ và tên:
Email:
Nội dung:
Mã ngẫu nhiên:
Danh sách nhà phân phối của công ty CP Xi măng Bỉm Sơn
 • Thị trường Hà Nội
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Nam Định, Hòa Bình, Sơn La
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Thanh Hóa
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Nghệ An, Hà Tĩnh
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Bình Trị Thiên
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Miền Trung, Tây Nguyên
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .