Thông báo mời thầu gói thầu 18: Kiểm toán
Thứ Tư, 8-08-2018 - 10:04 SA
           

 Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn có nhu cầu lựa chọn nhà thầu thông qua đấu thầu rộng rãi trong nước để thực hiện gói thầu số 18: Kiểm toán; Công ty xin thông báo như sau:

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Gói thầu số 18: Kiểm toán

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 30 phút, ngày 03 tháng 8 năm 2018 đến trước 09 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 8 năm 2018 (trong giờ hành chính).

 - Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 8 năm 2018;

- Thời điểm mở thầu: 10 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 8 năm 2018;

  Địa điểm phát hành HSMT: Văn thư, Ban quản lý dự án Xi măng Bỉm Sơn, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Điện thoại: 02373.766.155;               Fax: 02373.825.601;


Bình luận
Gửi bình luận của bạn
Họ và tên:
Email:
Nội dung:
Mã ngẫu nhiên:
Danh sách nhà phân phối của công ty CP Xi măng Bỉm Sơn
 • Thị trường Hà Nội
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Nam Định, Hòa Bình, Sơn La
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Thanh Hóa
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Nghệ An, Hà Tĩnh
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Bình Trị Thiên
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Miền Trung, Tây Nguyên
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .