Thông báo mời thầu "Dự án chuyển đổi công nghệ hệ thống nghiền xi măng tới đóng bao"
Thứ Ba, 7-08-2018 - 08:51 SA
           

Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn có nhu cầu lựa chọn nhà thầu thông qua đấu thầu rộng rãi trong nước để thực hiện gói thầu số 4: Mua sắm thiết bị cơ trong nước: Công ty thông báo như sau:

1, Gói thầu số 4: Mua sắm thiết bị cơ trong nước

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: Từ 10/7/2018 14h00 đến 16/8/2018 09h30 (trong giờ hành chính)

Giá bán: 2.000.000 đồng (hai triệu đồng)

Thời điểm đóng thầu: 9h30 phút, ngày 16 tháng 8 năm 2018

Thời điểm mở thầu: 10h00, ngày 16 tháng 8 năm 2018

2, Địa điểm phát hành hồ sơ: Văn thư - BQLDA - Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn Địa chỉ: Phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.766.155   Fax: 02373.825.601

Bình luận
Gửi bình luận của bạn
Họ và tên:
Email:
Nội dung:
Mã ngẫu nhiên:
Danh sách nhà phân phối của công ty CP Xi măng Bỉm Sơn
 • Thị trường Hà Nội
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Nam Định, Hòa Bình, Sơn La
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Thanh Hóa
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Nghệ An, Hà Tĩnh
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Bình Trị Thiên
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Miền Trung, Tây Nguyên
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .