Thông báo mời thầu gói thầu số 1: "Tư vấn định giá tài sản dây chuyền 1 Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn"
Thứ Ba, 27-10-2015 - 04:50 CH
           
THÔNG BÁO MỜI THẦU
 
Ban Quản lý dự án xi măng Bỉm Sơn chuẩn bị tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu số 1: Tư vấn định giá tài sản dây chuyền 1 Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn
Ban Quản lý dự án xi măng Bỉm Sơn kính mời các nhà thầu trong nước có đủ điều kiện và năng lực đến tham gia dự thầu.
- Thời gian bán Hồ sơ mời thầu (HSMT): từ 07 giờ 30 phút ngày 27 tháng 10 năm 2015 đến trước 13 giờ 30 phút ngày 16 tháng 11 năm 2015 (Trong giờ hành chính).
 - Địa điểm bán HSMT: Văn thư, Ban Quản lý dự án Xi măng Bỉm Sơn, Phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
- Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 VND (Một triệu đồng) 
- Nhà thầu nộp tiền mặt tại địa điểm bán HSMT 
- Địa điểm nhận Hồ sơ dự thầu (HSDT): Ban Quản lý dự án Xi măng Bỉm Sơn, Phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 
- Thời điểm đóng thầu: 13 giờ 30 phút ngày 16 tháng 11 năm 2015. 
- HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ 00 phút ngày 16 tháng 11 năm 2015 tại Trụ sở Ban Quản lý dự án xi măng Bỉm Sơn, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
 
Tags: xi măng, xi măng bỉm sơn, thông báo mời thầu

Bình luận
Gửi bình luận của bạn
Họ và tên:
Email:
Nội dung:
Mã ngẫu nhiên:
Danh sách nhà phân phối của công ty CP Xi măng Bỉm Sơn
 • Thị trường Hà Nội
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Nam Định, Hòa Bình, Sơn La
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Thanh Hóa
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Nghệ An, Hà Tĩnh
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Bình Trị Thiên
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Miền Trung, Tây Nguyên
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .