Thông báo tiếp tục bán HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu
Thứ Tư, 9-09-2015 - 09:52 SA
           

 Thông báo tiếp tục bán HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu

 
Ban QLDA Xi măng Bỉm Sơn thông báo tiếp tục bán HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu số 01: “Cung cấp thiết kế, thiết bị và dịch vụ kỹ thuật “ Dự án đầu tư xây dựng công trình chuyển đổi công nghệ hệ thống nghiền xi măng đến đóng bao.
THÔNG BÁO TIẾP TỤC BÁN HSMT & GIA HẠN THỜI ĐIỂM ĐÓNG THẦU
- Tên Bên mời thầu: Ban QLDA Xi măng Bỉm Sơn
- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Cung cấp thiết kế, thiết bị và dịch vụ kỹ thuật
 - Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình chuyển đổi công nghệ hệ thống nghiền xi măng đến đóng bao.
- Thời gian bán HSMT: Từ 07 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 7 năm 2015 đến trước 13 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 9 năm 2015 (trong giờ làm việc; giờ Việt Nam).
- Thời điểm đóng thầu: 13 giờ 30 phút, ngày 14/9/2015 (giờ Việt Nam).
 Thông tin đã được đăng tải báo Đấu thầu số 132 ngày 16/07/2015 và hệ thống mạng đấu thầu quốc gia số TBMT 20150704979-00 ngày 15/7/2015.
NAY XIN GIA HẠN 
- Thời gian tiếp tục bán HSMT: Đến trước 13 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 9 năm 2015 (trong giờ làm việc; giờ Việt Nam).
-  Thời điểm đóng thầu: 13 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 9 năm 2015 (giờ Việt Nam);
- HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 9 năm 2015 (giờ Việt Nam), tại trụ sở Ban quản lý dự án Xi măng Bỉm Sơn.
Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi.
Ban QLDA Xi măng Bỉm Sơn kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
 
Tags: thông báo HSMT, xi măng Bỉm Sơn

Bình luận
Gửi bình luận của bạn
Họ và tên:
Email:
Nội dung:
Mã ngẫu nhiên:
Danh sách nhà phân phối của công ty CP Xi măng Bỉm Sơn
 • Thị trường Hà Nội
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Nam Định, Hòa Bình, Sơn La
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Thanh Hóa
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Nghệ An, Hà Tĩnh
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Bình Trị Thiên
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Miền Trung, Tây Nguyên
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .