Báo cáo tài chính bán niên năm 2017
(17/08/2017 10:33:59 SA)
Báo cáo tài chính bán niên năm 2017
Báo cáo lập ngày 24/07/2017
(25/07/2017 2:17:07 CH)
Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý I năm 2017
(03/05/2017 7:27:16 SA)
Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý I năm 2017
Điều lệ công ty sửa đổi năm 2017
(27/04/2017 1:11:44 CH)
Điều lệ công ty sửa đổi năm 2017
Công bố biên bản và nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2017
(21/04/2017 7:05:10 CH)
Công bố biên bản và nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2017
Tài liệu đại hội cổ đông năm 2017
(12/04/2017 2:20:43 CH)
Tài liệu đại hội cổ đông năm 2017
Thư mời đại hội cổ đông năm 2017
(10/04/2017 3:54:27 CH)
Công ty Cổ phần xi măng Bỉm sơn kính mời các cổ đông tham dự
Báo cáo tài chính 2016 sau kiểm toán
(28/03/2017 6:31:13 CH)
Công bố báo cáo tài chính năm 2016 sau kiểm toán
Thông báo gia hạn công bố báo cáo tài chính năm 2017
(22/02/2017 7:42:12 SA)
Thông báo gia hạn công bố báo cáo tài chính năm 2017
Báo cáo tài chính riêng và Hợp nhất quý IV năm 2016
(25/01/2017 10:04:19 SA)
Công bố báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý IV năm 2016
Công bố Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
(05/12/2016 4:20:17 CH)
Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Thông báo cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
(28/11/2016 3:08:17 CH)
Thông báo cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Báo cáo tài chính sau kiểm toán
(01/11/2016 2:00:24 CH)
Báo cáo tài chính sau kiểm toán
Báo cáo tài chính Quý III-2016
(28/10/2016 10:55:31 SA)
Công bố báo cáo tài chính Quý 3 năm 2016
Thông báo về thay đổi số lượng cổ phiếu
(25/10/2016 4:02:09 CH)
Thông báo về thay đổi số lượng cổ phiếu
Thông báo ngày cuối cùng về danh sách đăng ký sở hữu cổ phần
(10/10/2016 3:14:00 CH)
Thông báo ngày cuối cùng về danh sách đăng ký sở hữu cổ phần
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
(07/10/2016 3:57:30 CH)
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
Nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015
(08/09/2016 8:43:07 SA)
Nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015
Giải trình Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016
(06/09/2016 1:38:30 CH)
Giải trình Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016
Danh sách nhà phân phối của công ty CP Xi măng Bỉm Sơn
 • Thị trường Hà Nội
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Nam Định, Hòa Bình, Sơn La
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Thanh Hóa
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Nghệ An, Hà Tĩnh
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Bình Trị Thiên
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Miền Trung, Tây Nguyên
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .