Giải trình Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016
(06/09/2016 1:38:30 CH)
Giải trình Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016
Báo cáo tài chính thường niên Quý II năm 2016
(23/08/2016 1:59:14 CH)
Công bố báo cáo tài chính thường niên Quý II năm 2016
Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2016
(08/08/2016 1:07:53 CH)
Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2016
Về việc gia hạn thời gian công bố BCTC của Công ty
(05/08/2016 10:19:49 SA)
Về việc gia hạn thời gian công bố BCTC của Công ty
Báo cáo tài chính Quý II năm 2016
(29/07/2016 9:06:07 SA)
Công bố báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý II năm 2016
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng 2016
(18/07/2016 10:25:24 SA)
Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn công bố báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016.
Báo cáo tài chính Quý 1/2016
(04/05/2016 10:27:17 SA)
Báo cáo tài chính Quý 1/2016
Công bố báo cáo thường niên công ty năm 2015
(20/04/2016 5:10:07 CH)
Công bố báo cáo thường niên công ty năm 2015
Biên bản và nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016
(16/04/2016 6:02:53 CH)
Biên bản và nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016
Tài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung)
(07/04/2016 1:05:40 CH)
Tài liệu đại hội cổ đông năm 2016
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015
(30/03/2016 8:02:58 CH)
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015
Thư mời Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn
(20/03/2016 2:30:19 CH)
Thư mời đại hội cổ đông công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn
Thông báo về thay đổi nhân sự
(12/03/2016 9:29:18 CH)
Thông báo về thay đổi nhân sự
Công bố thông tin BCTC riêng quý 4/2015
(16/02/2016 2:43:02 CH)
Công bố thông tin BCTC riêng quý 4/2015
Công bố thông tin BCTC HN quý IV.2015
(16/02/2016 2:29:08 CH)
Công bố thông tin BCTC HN quý IV.2015
Báo cáo quản trị năm 2015
(20/01/2016 8:51:30 CH)
Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn công bố báo cáo quản trị năm 2015
Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất và Giải trình lợi nhuận Quý 3-2015
(13/11/2015 11:03:45 SA)
Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất và Giải trình lợi nhuận Quý 3-2015
Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 6 tháng đầu năm 2015
(29/08/2015 7:59:55 CH)
Công ty CPXM Bỉm Sơn công bố "Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 6 tháng đầu năm 2015"
Báo cáo hợp nhất và báo cáo riêng Quý II/2015
(14/08/2015 1:48:05 CH)
Báo cáo hợp nhất và báo cáo riêng Quý II/2015
Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015
(22/07/2015 7:48:30 SA)
Công ty CPXM Bỉm Sơn công bố báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015
Danh sách nhà phân phối của công ty CP Xi măng Bỉm Sơn
 • Thị trường Hà Nội
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Nam Định, Hòa Bình, Sơn La
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Thanh Hóa
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Nghệ An, Hà Tĩnh
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Bình Trị Thiên
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Miền Trung, Tây Nguyên
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .