Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015
(22/07/2015 7:48:30 SA)
Công ty CPXM Bỉm Sơn công bố báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015
Công bố về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty CPXM Bỉm Sơn
(28/05/2015 2:43:04 CH)
Công bố về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty CPXM Bỉm Sơn
Công bố báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý I năm 2015
(14/05/2015 10:06:18 SA)
Công bố báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý I năm 2015
Điều lệ công ty năm 2015
(24/04/2015 9:27:30 SA)
Điều lệ công ty năm 2015
Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2015
(22/04/2015 3:02:08 CH)
Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2015
Thông báo về việc thay đổi nhân sự
(22/04/2015 2:59:33 CH)
Thông báo về việc thay đổi nhân sự
Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2015
(18/04/2015 7:54:45 CH)
Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2015
Báo cáo thường niên năm 2014
(17/04/2015 7:20:10 CH)
Công bố báo cáo thường niên công ty năm 2014
Thư mời đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2015
(07/04/2015 8:47:57 SA)
Thư mời đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2015
Các báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014
(30/03/2015 7:44:31 CH)
Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn công bố các báo cáo tài chính công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình lợi nhuận năm 2014
Báo cáo tài chính riêng và báo cáo hợp nhật Quý 4 năm 2014
(13/02/2015 8:29:00 SA)
Báo cáo tài chính riêng và báo cáo hợp nhật Quý 4 năm 2014
Báo cáo quản trị năm 2014
(29/01/2015 11:21:20 SA)
Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn xin công bố Báo cáo Quản trị năm 2014
Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2014
(19/11/2014 11:16:51 SA)
Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn công bố Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2014
BCC Công bố thông tin và báo cáo thay đổi nhân sự
(29/09/2014 4:43:08 CH)
BCC Công bố thông tin và báo cáo thay đổi nhân sự
Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên 2014
(29/08/2014 1:35:40 CH)
Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên 2014
Báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014
(15/08/2014 7:34:28 SA)
Công bố báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2014
(28/07/2014 2:58:20 CH)
Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn xin công bố Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2014
Báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính công ty mẹ quý I/2014
(16/05/2014 7:37:21 SA)
Báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính công ty mẹ quý I/2014 Công ty CP xi măng Bỉm Sơn
Công bố báo cáo thường niên năm 2014
(22/04/2014 8:38:07 SA)
Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn công bố báo cáo thường niên năm 2014
Công bố thông tin đại hội cổ đông năm 2014
(18/04/2014 8:26:34 SA)
Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn công bố thông tin đại hội cổ đông năm 2014
Danh sách nhà phân phối của công ty CP Xi măng Bỉm Sơn
 • Thị trường Hà Nội
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Nam Định, Hòa Bình, Sơn La
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Thanh Hóa
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Nghệ An, Hà Tĩnh
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Bình Trị Thiên
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Miền Trung, Tây Nguyên
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .