Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
(19/04/2018 7:44:51 SA)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán
(29/03/2018 9:32:22 SA)
Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán
Gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính lập cho năm 2018
(15/03/2018 3:21:51 CH)
Gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính lập cho năm 2018
Báo cáo tài chính quý IV.2017
(30/01/2018 1:58:27 CH)
Báo cáo tài chính quý IV.2017
Công bố thông tin Phó Tổng giám đốc
(20/12/2017 1:37:35 CH)
Công bố thông tin Phó Tổng giám đốc
Công bố thông tin BCTC quý 3 - 2017
(30/10/2017 7:33:50 SA)
Công bố thông tin BCTC quý 3 - 2017
Thông báo trả cổ tức cho cổ đông năm 2016 bằng tiền
(25/09/2017 6:12:19 CH)
Thông báo trả cổ tức cho cổ đông năm 2016 bằng tiền
Báo cáo tài chính bán niên năm 2017
(17/08/2017 10:33:59 SA)
Báo cáo tài chính bán niên năm 2017
Công bố thông tin bất thường 2017
(15/08/2017 8:00:54 SA)
Công bố thông tin bất thường 2017
Đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đồng hành với Người lao động Xi măng Bỉm sơn gần 40 năm qua
(26/07/2017 7:42:14 SA)
Niềm tự hào và vinh dự lớn nhất của Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn là Năm 2002 Công ty được Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới, năm 2015 được tặng Huân Chương Độc lập hạng Nhất. Một trong những giá trị lớn của xi măng ViCem Bỉm Sơn là trách nhiệm với cộng đồng và Công tác an sinh xã hội.
Báo cáo lập ngày 24/07/2017
(25/07/2017 2:17:07 CH)
Danh sách nhà phân phối của công ty CP Xi măng Bỉm Sơn
 • Thị trường Hà Nội
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Nam Định, Hòa Bình, Sơn La
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Thanh Hóa
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Nghệ An, Hà Tĩnh
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Bình Trị Thiên
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Miền Trung, Tây Nguyên
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .