Thông báo mời họp ĐHCĐ năm 2020
(12/06/2020 2:42:47 CH)
Thông báo này thay cho thư mời đối với những cổ đông không nhận được thư mời. Trân trọng
BCC: CBTT và BC: TB về ngày ĐKCC tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020
(11/05/2020 4:45:35 CH)
Ngày ĐKCC tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020: 2/6/2020
BCC: CBTT và BC: Thay đổi Người được ủy quyền Công bố thông tin
(22/04/2020 10:09:59 SA)
Ông Nguyễn Đức Sơn trở thành người được ủy quền Công bố thông tin thay cho ông Lê Huy Quân
BCC: CBTT và BC: Gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ 2020 đến trước ngày 30/6/2020
(13/04/2020 10:56:18 SA)
Ngày 13/04/2020, Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn nhận được VB số 86/CV-ĐKKD ngày 10/04/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa về việc gia hạn thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đến trước ngày 30/6/2020
Báo cáo thường niên 2019
(31/03/2020 3:02:22 CH)
Danh sách nhà phân phối của công ty CP Xi măng Bỉm Sơn
 • Thị trường Hà Nội
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Nam Định, Hòa Bình, Sơn La
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Thanh Hóa
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Nghệ An, Hà Tĩnh
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Bình Trị Thiên
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Miền Trung, Tây Nguyên
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .