Vicem Bỉm Sơn sử dụng vỏ bao mới cho PCB30 và PCB40
(15/11/2019 2:40:09 CH)
Video: https://youtu.be/kNh5QqSOLc4
BCTC bán niên 2019
(14/08/2019 9:29:59 SA)
Báo cáo thay đổi nhân sự
(02/07/2019 7:58:10 SA)
Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán
(27/06/2019 4:44:07 CH)
Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán
Điều lệ Công ty (lần thứ 9)
(24/04/2019 11:10:03 SA)
Thư mời dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
(05/04/2019 8:28:49 SA)
Thư mời dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
Danh sách nhà phân phối của công ty CP Xi măng Bỉm Sơn
 • Thị trường Hà Nội
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Nam Định, Hòa Bình, Sơn La
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Thanh Hóa
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Nghệ An, Hà Tĩnh
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Bình Trị Thiên
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Miền Trung, Tây Nguyên
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .