Thông báo mời họp ĐHCĐ năm 2020
(12/06/2020 2:42:47 CH)
Thông báo này thay cho thư mời đối với những cổ đông không nhận được thư mời. Trân trọng
BCC: CBTT và BC: TB về ngày ĐKCC tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020
(11/05/2020 4:45:35 CH)
Ngày ĐKCC tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020: 2/6/2020
BCC: CBTT và BC: Thay đổi Người được ủy quyền Công bố thông tin
(22/04/2020 10:09:59 SA)
Ông Nguyễn Đức Sơn trở thành người được ủy quền Công bố thông tin thay cho ông Lê Huy Quân
BCC: CBTT và BC: Gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ 2020 đến trước ngày 30/6/2020
(13/04/2020 10:56:18 SA)
Ngày 13/04/2020, Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn nhận được VB số 86/CV-ĐKKD ngày 10/04/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa về việc gia hạn thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đến trước ngày 30/6/2020
Báo cáo thường niên 2019
(31/03/2020 3:02:22 CH)
Kết quả lựa chọn nhà thầu (gói cung cấp Than cám trong nước)
(31/03/2020 9:01:18 SA)
Nhà cung cấp trúng thầu: Công ty CP Vicem VTVT Xi măng
Mua than cám phục vụ sản xuât
(06/03/2020 8:51:00 SA)
Thời gian yêu cầu báo giá: Từ 14h00 ngày 09/03 năm 2020 đến 14h00 ngày 18/3/2020 (trong giờ hành chính)
Phát hành HSMT gói thầu số 1: Cung cấp thiết kế, thiết bị và dịch vụ kỹ thuật Dự án Kho nguyên liệu
(27/02/2020 10:13:59 SA)
Thời gian phát hành HSMT: Từ 09 giờ 10 phút, ngày 25 Tháng 02 năm 2020 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 06 tháng 4 năm 2020 (trong giờ hành chính)
Thông báo mời chào giá cạnh tranh (01)
(12/02/2020 2:44:05 CH)
Hạn nộp hồ sơ: từ 08h ngày 17/2/2020 đến 14h ngày 20/02/2020
Chấp thuận gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính của Công ty CP XM Bỉm Sơn lập cho năm tài chính 2020
(11/02/2020 2:45:17 CH)
Ngày 11/02/2020, Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn nhận được văn bản số 240/UBCK-GSĐC ngày 09/01/2020 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính của Công ty lập cho năm tài chính 2020.
Danh sách nhà phân phối của công ty CP Xi măng Bỉm Sơn
 • Thị trường Hà Nội
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Nam Định, Hòa Bình, Sơn La
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Thanh Hóa
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Nghệ An, Hà Tĩnh
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Bình Trị Thiên
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Miền Trung, Tây Nguyên
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .