Chấp thuận gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính của Công ty CP XM Bỉm Sơn lập cho năm tài chính 2020
(11/02/2020 2:45:17 CH)
Ngày 11/02/2020, Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn nhận được văn bản số 240/UBCK-GSĐC ngày 09/01/2020 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính của Công ty lập cho năm tài chính 2020.
Vicem Bỉm Sơn sử dụng vỏ bao mới cho PCB30 và PCB40
(15/11/2019 2:40:09 CH)
Video: https://youtu.be/kNh5QqSOLc4
BCTC bán niên 2019
(14/08/2019 9:29:59 SA)
Báo cáo thay đổi nhân sự
(02/07/2019 7:58:10 SA)
Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán
(27/06/2019 4:44:07 CH)
Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán
Điều lệ Công ty (lần thứ 9)
(24/04/2019 11:10:03 SA)
Danh sách nhà phân phối của công ty CP Xi măng Bỉm Sơn
 • Thị trường Hà Nội
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Nam Định, Hòa Bình, Sơn La
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Thanh Hóa
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Nghệ An, Hà Tĩnh
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Bình Trị Thiên
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Miền Trung, Tây Nguyên
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .