Tài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung)
(07/04/2016 1:05:40 CH)
Tài liệu đại hội cổ đông năm 2016
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015
(30/03/2016 8:02:58 CH)
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015
Thư mời Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn
(20/03/2016 2:30:19 CH)
Thư mời đại hội cổ đông công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn
Thông báo về thay đổi nhân sự
(12/03/2016 9:29:18 CH)
Thông báo về thay đổi nhân sự
Công bố thông tin BCTC riêng quý 4/2015
(16/02/2016 2:43:02 CH)
Công bố thông tin BCTC riêng quý 4/2015
Công bố thông tin BCTC HN quý IV.2015
(16/02/2016 2:29:08 CH)
Công bố thông tin BCTC HN quý IV.2015
Báo cáo quản trị năm 2015
(20/01/2016 8:51:30 CH)
Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn công bố báo cáo quản trị năm 2015
Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất và Giải trình lợi nhuận Quý 3-2015
(13/11/2015 11:03:45 SA)
Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất và Giải trình lợi nhuận Quý 3-2015
Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 6 tháng đầu năm 2015
(29/08/2015 7:59:55 CH)
Công ty CPXM Bỉm Sơn công bố "Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 6 tháng đầu năm 2015"
Báo cáo hợp nhất và báo cáo riêng Quý II/2015
(14/08/2015 1:48:05 CH)
Báo cáo hợp nhất và báo cáo riêng Quý II/2015
Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015
(22/07/2015 7:48:30 SA)
Công ty CPXM Bỉm Sơn công bố báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015
Công bố về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty CPXM Bỉm Sơn
(28/05/2015 2:43:04 CH)
Công bố về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty CPXM Bỉm Sơn
Công bố báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý I năm 2015
(14/05/2015 10:06:18 SA)
Công bố báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý I năm 2015
Điều lệ công ty năm 2015
(24/04/2015 9:27:30 SA)
Điều lệ công ty năm 2015
Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2015
(22/04/2015 3:02:08 CH)
Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2015
Thông báo về việc thay đổi nhân sự
(22/04/2015 2:59:33 CH)
Thông báo về việc thay đổi nhân sự
Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2015
(18/04/2015 7:54:45 CH)
Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2015
Báo cáo thường niên năm 2014
(17/04/2015 7:20:10 CH)
Công bố báo cáo thường niên công ty năm 2014
Thư mời đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2015
(07/04/2015 8:47:57 SA)
Thư mời đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2015
Các báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014
(30/03/2015 7:44:31 CH)
Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn công bố các báo cáo tài chính công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình lợi nhuận năm 2014
Danh sách nhà phân phối của công ty CP Xi măng Bỉm Sơn