Kết quả lựa chọn nhà thầu (gói cung cấp Than cám trong nước)
(31/03/2020 9:01:18 SA)
Nhà cung cấp trúng thầu: Công ty CP Vicem VTVT Xi măng
Mua than cám phục vụ sản xuât
(06/03/2020 8:51:00 SA)
Thời gian yêu cầu báo giá: Từ 14h00 ngày 09/03 năm 2020 đến 14h00 ngày 18/3/2020 (trong giờ hành chính)
Phát hành HSMT gói thầu số 1: Cung cấp thiết kế, thiết bị và dịch vụ kỹ thuật Dự án Kho nguyên liệu
(27/02/2020 10:13:59 SA)
Thời gian phát hành HSMT: Từ 09 giờ 10 phút, ngày 25 Tháng 02 năm 2020 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 06 tháng 4 năm 2020 (trong giờ hành chính)
Thông báo mời chào giá cạnh tranh (01)
(12/02/2020 2:44:05 CH)
Hạn nộp hồ sơ: từ 08h ngày 17/2/2020 đến 14h ngày 20/02/2020
Thông báo mời thầu gói thầu 18: Kiểm toán
(08/08/2018 10:04:32 SA)
Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn có nhu cầu lựa chọn nhà thầu thông qua đấu thầu rộng rãi trong nước để thực hiện gói thầu số 18: Kiểm toán.
Thông báo mời thầu "Dự án chuyển đổi công nghệ hệ thống nghiền xi măng tới đóng bao"
(07/08/2018 8:51:18 SA)
Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn có nhu cầu lựa chọn nhà thầu thông qua đấu thầu rộng rãi trong nước để thực hiện gói thầu số 4: Mua sắm thiết bị cơ trong nước: Công ty thông báo như sau: Gói thầu số 4: Mua sắm thiết bị cơ trong nước, Đấu thầu rộng rãi trong nước.
Thông báo mời thầu
(16/07/2015 10:43:42 SA)
Ban Quản lý dự án xi măng Bỉm Sơn chuẩn bị tổ chức đấu thầu rộng rãi Quốc tế gói thầu số 1: “Cung cấp thiết kế, thiết bị và dịch vụ kỹ thuật”, Dự án đầu tư xây dựng công trình chuyển đổi công nghệ hệ thống nghiền xi măng đến đóng bao
Công bố thông tin về việc chào mua cổ phần của công ty CP xi măng miền Trung
(29/03/2013 8:02:31 CH)
Công ty CP xi măng Bỉm sơn xin Công bố thông tin về việc chào mua cổ phần của công ty CP xi măng miền Trung
Sức bật mới từ chi nhánh Quảng Trị
(10/08/2012 8:05:42 SA)
Tập thể CB CNLĐ ở đây đang tập trung trí tuệ sức lực cùng đổi mới từ tư duy đến hành động thực tiễn,đẩy mạnh sản xuất , bảo đảm là tiền đồn vững chắc trong chiến lược phát triển của công ty tại Miền trung-Tây nguyên
Tiếp nhận bàn giao dự án trạm nghiền xi măng Quảng Trị
(09/08/2012 8:23:06 SA)
Ngày 30/5/2011 Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị (Trực tiếp là Ban quản lý khu kinh tế Quảng Trị) đã đồng ý cho Công ty cổ phần xi măng chuyển nhượng dự án đầu tư Trạm nghiền xi măng Quảng Trị, đơn vị nhận chuyển nhượng là Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn (Trụ sở tại Phường Ba đình – Thị xã Bỉm Sơn – Tỉnh Thanh Hóa )
Danh sách nhà phân phối của công ty CP Xi măng Bỉm Sơn
 • Thị trường Hà Nội
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Nam Định, Hòa Bình, Sơn La
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Thanh Hóa
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Nghệ An, Hà Tĩnh
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Bình Trị Thiên
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Miền Trung, Tây Nguyên
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .