Nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015
(08/09/2016 8:43:07 SA)
Nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015
Giải trình Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016
(06/09/2016 1:38:30 CH)
Giải trình Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016
Báo cáo tài chính thường niên Quý II năm 2016
(23/08/2016 1:59:14 CH)
Công bố báo cáo tài chính thường niên Quý II năm 2016
Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2016
(08/08/2016 1:07:53 CH)
Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2016
Về việc gia hạn thời gian công bố BCTC của Công ty
(05/08/2016 10:19:49 SA)
Về việc gia hạn thời gian công bố BCTC của Công ty
Báo cáo tài chính Quý II năm 2016
(29/07/2016 9:06:07 SA)
Công bố báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý II năm 2016
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng 2016
(18/07/2016 10:25:24 SA)
Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn công bố báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016.
Báo cáo tài chính Quý 1/2016
(04/05/2016 10:27:17 SA)
Báo cáo tài chính Quý 1/2016
Công bố báo cáo thường niên công ty năm 2015
(20/04/2016 5:10:07 CH)
Công bố báo cáo thường niên công ty năm 2015
Thông báo về việc bổ nhiệm cán bộ
(18/04/2016 8:12:40 SA)
Thông báo về việc bổ nhiệm cán bộ
Biên bản và nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016
(16/04/2016 6:02:53 CH)
Biên bản và nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016
Tài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung)
(07/04/2016 1:05:40 CH)
Tài liệu đại hội cổ đông năm 2016
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015
(30/03/2016 8:02:58 CH)
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015
Thư mời Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn
(20/03/2016 2:30:19 CH)
Thư mời đại hội cổ đông công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn
Thông báo về thay đổi nhân sự
(12/03/2016 9:29:18 CH)
Thông báo về thay đổi nhân sự
Công bố thông tin BCTC riêng quý 4/2015
(16/02/2016 2:43:02 CH)
Công bố thông tin BCTC riêng quý 4/2015
Công bố thông tin BCTC HN quý IV.2015
(16/02/2016 2:29:08 CH)
Công bố thông tin BCTC HN quý IV.2015
Thông báo trúng thầu, gói thầu số 1 : "Tư vấn định giá tài sản dây chuyền 1 Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn"
(21/01/2016 2:00:28 CH)
Thông báo trúng thầu, gói thầu số 1 : "Tư vấn định giá tài sản dây chuyền 1 Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn"
Báo cáo quản trị năm 2015
(20/01/2016 8:51:30 CH)
Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn công bố báo cáo quản trị năm 2015
Những người thợ xi măng Bỉm Sơn hướng về Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX
(08/12/2015 11:32:41 SA)
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trên cơ sở tiếp nối, phát huy những truyền thống tốt đẹp và những thành tích, kết quả đã đạt được trong suốt 67 năm qua, với trọng tâm là đánh giá kết quả đạt được cũng như những hạn chế trong các phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng giai đoạn 2011-2015 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020
Danh sách nhà phân phối của công ty CP Xi măng Bỉm Sơn