Thông báo mời họp ĐHCĐ năm 2020
(12/06/2020 2:42:47 CH)
Thông báo này thay cho thư mời đối với những cổ đông không nhận được thư mời. Trân trọng
BCC: CBTT và BC: TB về ngày ĐKCC tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020
(11/05/2020 4:45:35 CH)
Ngày ĐKCC tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020: 2/6/2020
BCC: CBTT và BC: Thay đổi Người được ủy quyền Công bố thông tin
(22/04/2020 10:09:59 SA)
Ông Nguyễn Đức Sơn trở thành người được ủy quền Công bố thông tin thay cho ông Lê Huy Quân
BCC: CBTT và BC: Gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ 2020 đến trước ngày 30/6/2020
(13/04/2020 10:56:18 SA)
Ngày 13/04/2020, Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn nhận được VB số 86/CV-ĐKKD ngày 10/04/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa về việc gia hạn thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đến trước ngày 30/6/2020
Báo cáo thường niên 2019
(31/03/2020 3:02:22 CH)
Kết quả lựa chọn nhà thầu (gói cung cấp Than cám trong nước)
(31/03/2020 9:01:18 SA)
Nhà cung cấp trúng thầu: Công ty CP Vicem VTVT Xi măng
Mua than cám phục vụ sản xuât
(06/03/2020 8:51:00 SA)
Thời gian yêu cầu báo giá: Từ 14h00 ngày 09/03 năm 2020 đến 14h00 ngày 18/3/2020 (trong giờ hành chính)
Phát hành HSMT gói thầu số 1: Cung cấp thiết kế, thiết bị và dịch vụ kỹ thuật Dự án Kho nguyên liệu
(27/02/2020 10:13:59 SA)
Thời gian phát hành HSMT: Từ 09 giờ 10 phút, ngày 25 Tháng 02 năm 2020 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 06 tháng 4 năm 2020 (trong giờ hành chính)
Thông báo mời chào giá cạnh tranh (01)
(12/02/2020 2:44:05 CH)
Hạn nộp hồ sơ: từ 08h ngày 17/2/2020 đến 14h ngày 20/02/2020
Danh sách nhà phân phối của công ty CP Xi măng Bỉm Sơn
 • Thị trường Hà Nội
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Nam Định, Hòa Bình, Sơn La
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Thanh Hóa
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Nghệ An, Hà Tĩnh
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Bình Trị Thiên
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Miền Trung, Tây Nguyên
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .