Lễ Khởi công xây dựng Công trình chuyển đổi công nghệ hệ thống nghiền xi măng đến đóng bao
(02/11/2016 7:54:20 SA)
Sau một thời gian tích cực triển khai các bước mở thầu chọn các nhà thầu thiết kế, cung cấp thiết bị và dịch vụ kỹ thuật, các nhà thầu thi công xây dựng theo đúng trình tự thủ tục pháp luật quy định, tổ chức được Lễ khởi công dự án hôm nay là một nỗ lực lớn của CB CNLĐ Công ty, CB NV ban QLDA và các Nhà thầu tham gia.
Báo cáo tài chính sau kiểm toán
(01/11/2016 2:00:24 CH)
Báo cáo tài chính sau kiểm toán
Báo cáo tài chính Quý III-2016
(28/10/2016 10:55:31 SA)
Công bố báo cáo tài chính Quý 3 năm 2016
Thông báo về thay đổi số lượng cổ phiếu
(25/10/2016 4:02:09 CH)
Thông báo về thay đổi số lượng cổ phiếu
Thông báo ngày cuối cùng về danh sách đăng ký sở hữu cổ phần
(10/10/2016 3:14:00 CH)
Thông báo ngày cuối cùng về danh sách đăng ký sở hữu cổ phần
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
(07/10/2016 3:57:30 CH)
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
Nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015
(08/09/2016 8:43:07 SA)
Nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015
Giải trình Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016
(06/09/2016 1:38:30 CH)
Giải trình Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016
Báo cáo tài chính thường niên Quý II năm 2016
(23/08/2016 1:59:14 CH)
Công bố báo cáo tài chính thường niên Quý II năm 2016
Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2016
(08/08/2016 1:07:53 CH)
Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2016
Về việc gia hạn thời gian công bố BCTC của Công ty
(05/08/2016 10:19:49 SA)
Về việc gia hạn thời gian công bố BCTC của Công ty
Báo cáo tài chính Quý II năm 2016
(29/07/2016 9:06:07 SA)
Công bố báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý II năm 2016
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng 2016
(18/07/2016 10:25:24 SA)
Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn công bố báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016.
Báo cáo tài chính Quý 1/2016
(04/05/2016 10:27:17 SA)
Báo cáo tài chính Quý 1/2016
Công bố báo cáo thường niên công ty năm 2015
(20/04/2016 5:10:07 CH)
Công bố báo cáo thường niên công ty năm 2015
Thông báo về việc bổ nhiệm cán bộ
(18/04/2016 8:12:40 SA)
Thông báo về việc bổ nhiệm cán bộ
Biên bản và nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016
(16/04/2016 6:02:53 CH)
Biên bản và nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016
Tài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung)
(07/04/2016 1:05:40 CH)
Tài liệu đại hội cổ đông năm 2016
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015
(30/03/2016 8:02:58 CH)
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015
Thư mời Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn
(20/03/2016 2:30:19 CH)
Thư mời đại hội cổ đông công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn
Danh sách nhà phân phối của công ty CP Xi măng Bỉm Sơn
 • Thị trường Hà Nội
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Nam Định, Hòa Bình, Sơn La
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Thanh Hóa
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Nghệ An, Hà Tĩnh
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Bình Trị Thiên
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Miền Trung, Tây Nguyên
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .