Hội nghị tri ân khách hàng năm 2011 của Công ty CP xi măng Bỉm Sơn
(10/08/2012 8:27:23 SA)
Lấy khách hàng là trung tâm-một trong 3 giá trị cơ bản của ngôi nhà chiến lược Bỉm Sơn. Trong chiến lược phát triển của mình , công ty đặc biệt chú trọng chiến lược tiêu thụ, coi đây là yếu tố sống còn cho sự phát triển của công ty.
Hội nghị tri ân Nhà cung cấp năm 2011 của Công ty CP xi măng Bỉm Sơn
(10/08/2012 8:24:20 SA)
Nhằm tri ân những nhà cung cấp đã gắn bó, đồng hành cùng những bước phát triển của xi măng Bỉm Sơn đồng thời để gặp gỡ giao lưu tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giưa 2 bên. Ngày 6-12-2011 tại Khách sạn Sofitel Plaza Hà nội Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn đã long trọng tổ chức Hội nghị tri ân các nhà cung cấp năm 2011
Danh sách nhà phân phối của công ty CP Xi măng Bỉm Sơn
 • Thị trường Hà Nội
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Nam Định, Hòa Bình, Sơn La
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Thanh Hóa
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Nghệ An, Hà Tĩnh
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Bình Trị Thiên
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Miền Trung, Tây Nguyên
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .