Thông báo lịch thi phỏng vấn tuyển dụng nhân sự năm 2016 (thay đổi)
(17/06/2016 2:17:04 CH)
Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn thông báo lịch thi và địa điểm thi vòng phỏng vấn tuyển dụng nhân sự năm 2016
Thông báo lịch thi tuyển dụng nhân sự năm 2016
(06/06/2016 2:37:02 CH)
Thông báo lịch thi tuyển dụng nhân sự năm 2016
Thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2016
(06/05/2016 9:09:16 SA)
Căn cứ kế hoạch phát triển nguồn nhân lực nhằm phục vụ cho chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh, Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn có nhu cầu tuyển dụng nhân sự năm 2016 tại một số vị trí.
Thi tuyển dụng nhân sự Vicem Bỉm Sơn năm 2013
(27/07/2013 5:17:51 CH)
Ngày 01/7/2013, tại trung tâm đào tạo của công ty, Vicem Bỉm Sơn đã tổ chức thi tuyển dụng nhân sự Vicem Bỉm Sơn 2013. Cuộc thi nằm trong chương trình phát triển nguồn nhân lực 2012-2015 và tầm nhìn những năm tiếp theo
Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn tuyển dụng lao động năm 2013
(02/07/2013 11:00:22 SA)
Căn cứ kế hoạch phát triển nguồn nhân lực nhằm phục vụ cho chiến lược phát triển sản xuất – kinh doanh; Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn có nhu cầu tuyển dụng nhân sự năm 2013
Thông báo lịch thi tuyển dụng năm 2013
(02/07/2013 11:00:22 SA)
Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn xin thông báo cho các ứng viên đã nộp hồ sơ thời gian và địa điểm thi tuyển nhân sự năm 2013
Thực hiện tốt công tác tuyển dụng trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực ở vicem Bỉm Sơn
(10/08/2012 9:20:32 SA)
Trong chiến lược phát triển xi măng Vicem Bỉm Sơn, chiến lược phát triển nguồn nhân lực được đặc biệt chú trọng. Công ty coi đây là cốt lõi của mọi sự thành công. Vì vậy, trong công cuộc đổi mới ở Công ty thì một trong những việc cấp bách nhất đó là rà soát, bố trí, cơ cấu lại lực lượng lao động, khắc phục những tồn tại do lịch sử để lại đồng thời tiến hành tuyển dụng, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.
Lịch thi phỏng vấn - Đợt thi tuyển dụng năm 2012.
(10/08/2012 9:00:16 SA)
Công ty cổ phần xi măng ViCem Bỉm Sơn xin trân trọng thông báo Lịch thi phỏng vấn - Đợt thi tuyển dụng năm 2012.
Thông báo thời gian thi tuyển dụng đợt I năm 2012
(10/08/2012 8:57:49 SA)
Công ty cổ phần xi măng ViCem Bỉm Sơn xin trân trọng thông báo thi - Đợt thi tuyển dụng năm 2012.
Vicem Bỉm Sơn tuyển dụng lao động đợt I năm 2012
(10/08/2012 8:54:46 SA)
Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn (trước đây là Nhà máy xi măng Bỉm Sơn) được thành lập ngày 4/3/1980 tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, với với hai dây chuyền công nghệ ướt do Liên Xô giúp đỡ, công suất 1,2 triệu tấn/năm. Nơi có vùng nguyên liệu dồi dào, các chuyên gia về địa chất của Liên Xô và Việt Nam đánh giá đây là vùng nguyên liệu có chất lượng cao và ổn định nhất Việt Nam.
Danh sách nhà phân phối của công ty CP Xi măng Bỉm Sơn
 • Thị trường Hà Nội
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Nam Định, Hòa Bình, Sơn La
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Thanh Hóa
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Nghệ An, Hà Tĩnh
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Bình Trị Thiên
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Miền Trung, Tây Nguyên
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .